Goście z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

4 sierpnia 2023r. gościliśmy dyrektorkę i aktywnych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Biblioteka realizuje projekt pt. „Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane” w ramach Priorytetu 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Print Friendly, PDF & Email