GODZ. OTWARCIA


oddział PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
Mokre 8—16 9—18 9—18 9—17 9—17 8—14
Kalinowice 9—18 12.30—18 12.30—17
Lipsko 9—18 9—12 9—12 8—14
Płoskie 9—13 9—13 9—17
Sitaniec 9—17 9—12 9—12 8—14
Wysokie 9—18 9—17 8—14
Zawada 9—18 14—18 14—17 8—14
Żdanów 9—18 12.30—17 12.30—17

Jeśli chcesz zgłosić problem w kwestii godzin funkcjonowania naszej biblioteki

i poszczególnych filii, napisz do nas!

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Informujemy, że dane zamieszczane na naszej stronie Internetowej (jak również ich dalsze przetwarzanie) wymaga wcześniejszej zgody użytkownika. Z chwilą akceptacji administratorem Pani/Pana danych (podanych dobrowolnie) staje się Biblioteka Publiczna Gminny Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22 - 400 Zamość, e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Zwolan – Pupiec e-mail: iod.bpgzmokre@wp.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki: do celów statystycznych, jak również polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w. w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYSYŁAJĄC DO NAS INFORMACJĘ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIANYCH DANYCH


Print Friendly, PDF & Email