DZIAŁALNOŚĆ


Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Zamość oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


W Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem oraz we wszystkich filiach znajdują się hot-spoty, dzięki którym każdy może bezpłatnie korzystać z Internetu.


Działalność biblioteki i jej charakter zmienił się od początków jej istnienia. Dziś zajmujemy się nie tylko rozpowszechnianiem czytelnictwa i zaprzyjaźnianiem głównie młodego czytelnika z książką, ale także organizacją różnego typu konkursów, spotkań poetyckich, gier, zabaw i szkoleń – i poprzez te działania aktywnie włączamy się w życie i funkcjonowanie lokalnego środowiska.

Forma edukacji czytelniczej nie odbywa się tylko podczas roku szkolnego, ale również w czasie wakacji i ferii szkolnych, kiedy to młodzież i dzieci uczestniczą w spotkaniach w bibliotece. Biblioteka Publiczna cyklicznie organizuje konkursy, m.in. konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie, czytelnicze. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Zamość oraz okolic, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

Print Friendly, PDF & Email