KONTAKT


Biblioteka Publiczna Gminy Zamość

z siedzibą w Mokrem


Mokre 116, 22–400 Zamość
Dyrektor — Elżbieta Stankiewicz
tel./fax 84 616 65 64
biblioteka.mokre@bpgz.pl
bibliotekamokre@wp.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem oraz jej 7 filii.

 

 

Napisz do nas!

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Informujemy, że dane zamieszczane na naszej stronie Internetowej (jak również ich dalsze przetwarzanie) wymaga wcześniejszej zgody użytkownika. Z chwilą akceptacji administratorem Pani/Pana danych (podanych dobrowolnie) staje się Biblioteka Publiczna Gminny Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22 - 400 Zamość, e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Zwolan – Pupiec e-mail: iod.bpgzmokre@wp.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki: do celów statystycznych, jak również polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w. w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYSYŁAJĄC DO NAS INFORMACJĘ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIANYCH DANYCH


Print Friendly, PDF & Email