Deklaracja dostępności architektonicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Biblioteki Publicznej Gminy Zamość

Każdy pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Zamość ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem, Mokre 116, 22-Zamość

bibliotekamokre@wp.pl

biblioteka.mokre@bpgz.pl

1. Wstęp do budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem możliwy jest przez wejście od strony szosy głównej,  

2. Wejście główne do budynku nie posiada barier architektonicznych:

– przed wejściem znajduje się wjazd umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

3. Korytarze i  przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),

4. Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Wejściem głównym można dostać się do: Wypożyczalni, Czytelni Prasy i Internetowej, pomieszczeń biurowych, socjalnych.

6. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej:

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W Bibliotece Publicznej Gminy  Zamość nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Kalinowicach: Kalinowice 62, 22-400 Zamość, tel. 84 616 71 09
biblioteka.kalinowice@wp.pl

1. Biblioteka nie posiada odrębnego wejścia do swojej siedziby, (wspólnie z Centrum Usług Wspólnych).

2. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od głównej ulicy,

3. Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne:

– przed wejściem znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

4. Na parkingu za budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,

5. Lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wąskie pomieszczenie),

6. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Kalinowicach, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Kalinowicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Lipsku, Lipsko 197, 22-400 Zamość, tel. 84 641 28 43
biblioteka.lipsko@wp.pl

1. Filia w Lipsku znajduje się w budynku  Remizy obok Apteki.

2. Biblioteka posiada odrębne wejście do swojej siedziby.

3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony szosy,

4. Wejście do biblioteki nie posiada barier architektonicznych:

– przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wejście do biblioteki,

5. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),

6. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Lipsku, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Lipsku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Płoskiem, Płoskie 139, 22-400 Zamość, tel. 84 631 43 02
biblioteka.ploskie@wp.pl

1. Filia w Płoskiem znajduje się w budynku  Szkoły Podstawowej w Płoskiem.

2. Biblioteka nie posiada odrębnego wejście do swojej siedziby.

3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony parkingu szkoły,

4. Wejście do biblioteki nie posiada barier architektonicznych:

– przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),

6. Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Płoskiem, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Płoskiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Sitańcu, Sitaniec 422, 22-400 Zamość, tel. 84 616 94 29
biblioteka.sitaniec2@wp.pl

1. Filia w Sitańcu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Sitańcu.

2. Biblioteka nie posiada odrębnego wejścia do swojej siedziby.

3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony drogi wojewódzkiej,

4. Wejście do biblioteki nie posiada barier architektonicznych:

– przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5. Lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),

6. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Sitańcu, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Sitańcu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Wysokiem,  Wysokie 154, 22-400 Zamość, tel. 84 638 45 60
biblioteka.wysokie@wp.pl

1. Filia w Wysokiem znajduje się w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,

2. Biblioteka nie posiada odrębnego wejście do swojej siedziby.

3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony głównej szosy

4. Wejście do biblioteki nie posiada barier architektonicznych:

– przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),

6. Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Wysokiem, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Wysokiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Zawadzie, Zawada 271, 22-400 Zamość, tel. 84 616 80 75
biblioteka.zawada@wp.pl

1. Filia w Zawadzie znajduje się w budynku Remizy w Zawadzie.

2. Filia posiada odrębne wejście do swojej siedziby.

3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony parkingu remizy.

4. Wejście do biblioteki posiada bariery architektonicznych:

– przed wejściem znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5. Lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wysokie progi),

6. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Zawadzie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Zawadzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia w Żdanowie, Żdanów 124 a, 22-400 Zamość tel. 84 627 54 75
biblioteka.zdanow@wp.pl

1. Filia w Żdanowie znajduje się w budynku razem ze Świetlica Wiejską w Żdanowie.

2. Biblioteka nie posiada odrębnego wejście do swojej siedziby.

3. Wstęp do filii bibliotecznej możliwy jest od strony parkingu biblioteki,

4. Wejście do biblioteki nie posiada barier architektonicznych:

– przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),

6. Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

7. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku filii w Żdanowie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W filii w Żdanowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

Print Friendly, PDF & Email