Malowane Poezją. Wyniki. Gratulujemy!

XV Edycja Konkursu Plastycznego

MALOWANE POEZJĄ”

(Gminna Biblioteka w Aleksandrowie)


Konkurs Plastyczny pn. „Malowane poezją” o zasięgu ogólnopolskim (wyniki)

„Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie  wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie i Urzędem Gminy Aleksandrów zorganizowała piętnastą edycję konkursu plastycznego pn. „MALOWANE POEZJĄ” o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polska Izba Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wójt Gminy Aleksandrów, natomiast patronat medialny: Portal sbp.pl „Poradnik Bibliotekarza, „Guliwer” i „Nowa Gazeta Biłgorajska”.

[…]. Na konkurs wpłynęło z terenu całej Polski (szkół, bibliotek, świetlic, domów kultury, klubów) z 69 instytucji ogółem 798  prac w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej – 472 prace, klasy IV-V szkoły podstawowej- 213 prac, klasy VI- VIII szkoły podstawowej – 113 prac).”

Oceny prac dokonała „Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Świca (nauczyciel plastyk- Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju), Wanda Buczek (instruktor- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju),  Ryszard Bździuch (bibliotekarz, fotograf amator – Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie)”, wśród osób nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się uczniowie szkół podstawowych z terenów Gminy Zamość. Gratulujemy!

I kategoria (klasy I-III szkoły podstawowej):

nagroda główna- Anna Dybioch, kl. II Szkoła Podstawowa w Żdanowie

nagroda główna- Maja Karchut, kl. I Szkoła Podstawowa w Pniówku

wyróżnienie- Michał Suseł,  kl. I, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

wyróżnienie- Zofia Leńczuk, kl. II Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

wyróżnienie- Gabriela Sachajko, kl. III Szkoła Podstawowa w Pniówku

II kategoria (klasy IV-VI szkoły podstawowej):

wyróżnienie- Bartłomiej Stawarski, kl. VI Szkoła Podstawowa w Pniówku

Kwalifikacja do wystawy:

I kategoria (klasy I-III szkoły podstawowej):

Laura Pakuła, Szkoła Podstawowa w Żdanowie- Oddział Przedszkolny

Martyna Waga, Szkoła Podstawowa w Żdanowie- Oddział Przedszkolny

Aleksandra Nalepko, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie

 Aleksandra Wróbel, Szkoła Podstawowa w Żdanowie- Oddział Przedszkolny

II kategoria (klasy IV-VI szkoły podstawowej):

Klaudia Puchacz, kl. VI Szkoła Podstawowa w Pniówku

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim za nadesłanie prac na konkurs.


źródło: http://forum.ealeksandrow.pl/art,1107,podsumowanie-xv-edycji-konkursu-plastycznego-pn-malowane-poezja-o-zasiegu-ogolnopolskim-wyniki

GRATULUJEMY!


UWAGA: NAGRODY DLA AUTORÓW PRAC PRZESŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMOŚĆ DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE BIBLIOTEKI

(ADRES: MOKRE 116, 22 – 400 ZAMOŚĆ, tel. 84 616 65 64).


Malowane Poezją (katalog)

Print Friendly, PDF & Email