Biblioteka BLISKO CIEBIE! 📖

📖 Biblioteka BLISKO CIEBIE! 📚

Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem dla szkół Gminy Zamość


W ramach projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczącego realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025), Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem przeprowadziła warsztaty literackie w szkołach Gminy Zamość, które poprowadził Pan Zbigniew Masternak (polski prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportażysta). Warsztaty odbyły się w dniach 30-31 maja oraz 1 czerwca 2022 r.; uczestniczyli w nich uczniowie ze SP w: Białowoli, Kalinowicach, Pniówku, Lipsku, Borowinie Sitanieckiej, Płoskiem oraz młodzież z Lipsko Polesie. DZIĘKUJEMY!

Zbigniew Masternak – urodził się w 1978 r. Pochodzi z Piórkowa w Górach Świętokrzyskich, studiował prawo na UMCS i polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim; prozaik, autor scenariuszy filmowych. Debiutował w 2000 roku na łamach „Twórczości”, od tamtej pory publikuje w najważniejszych tytułach prasy literackiej. Pracuje nad autobiograficznym cyklem „Księstwo”. „Niech żyje wolność” to debiut książkowy autora. W 2005 r. na podstawie opowiadania „Stacja Mirsk” powstał film, którego Zbigniew Masternak był współproducentem. Etiuda otrzymała Grand Prix na IX Krakowskim Festiwalu Filmowym „KRAKFFA”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym „Księstwo”. Dotychczas opublikował cztery książki: „Niech żyje wolność” (2006), „Chmurołap” (2007), „Scyzoryk” (2008), Nędzole” (2013). Pierwsza z nich została przetłumaczona na język wietnamski i macedoński. Na podstawie jego książek w 2011 roku Andrzej Barański nakręcił film „Księstwo”. Krzysztof Zanussi zamierza sfilmować czwartą publikację Zbigniewa Masternaka „Nędzole”. Powieść Scyzoryk to kontynuacja głośnych powieści Zbigniewa Masternaka „Niech żyje wolność” i „Chmurołap”. Opowiada dalsze losy chłopaka, który za wszelką cenę próbuje się wyrwać spod Świętego Krzyża w wielki świat. Po nieudanych studiach prawniczych w Lublinie trafia do Wrocławia, by studiować polonistykę. Z powodu trudnej sytuacji materialnej, choroby matki oraz marzenia o sfilmowaniu jednego ze swych opowiadań wikła się w szemrane interesy. Matka umiera, a filmu nie udaje się skończyć. Jedyne, co z tego pozostaje, to świetna groteskowa opowieść o polskiej współczesności. Masternak to jeden z nielicznych pisarzy młodego pokolenia, który z konsekwencją portretuje Polskę i Polaków.” [źródło: Tekst – Halina Panek, za http://pik.kielce.pl/…/lit…/3540-masternak-zbigniew.html].


BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Białowoli (30.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć).
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Białowoli (30.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w ZSPiP w Kalinowicach (30.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć).
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w ZSPiP w Kalinowicach (30.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w ZSPiP w Kalinowicach (30.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć).
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w ZSPiP w Kalinowicach (30.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Pniówku (31.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć).
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Pniówku (31.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Lipsku (31.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć).
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Lipsku (31.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Borowinie Sitanieckiej (31.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć).
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w SP w Borowinie Sitanieckiej (31.05.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem (01.06.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć). W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze SP w Płoskiem.
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem (01.06.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze SP w Płoskiem.

BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w Lipsko Polesie (01.06.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu "BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (foto-relacja w formie kolażu ze zdjęć). W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kl. IV - VI.
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem w Lipsko Polesie (01.06.2022 r.), zorganizowane w ramach realizacji projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kl. IV – VI.

Biblioteka Blisko Ciebie (loga partenrów projektu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Biblioteka Narodowa; Instytut Książki; Narodowe Centrum Kultury)

oprac. AD
Print Friendly, PDF & Email