Biblioteka BLISKO CIEBIE! 📖
Biblioteka BLISKO CIEBIE! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem dla szkół Gminy Zamość W ramach projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczącego realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025), Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem przeprowadziła warsztaty literackie w szkołach Gminy Zamość, …
BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! 📖
Biblioteka BLISKO CIEBIE! Nasza biblioteka uzyskała dotację na realizację dwuletnich działań w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Organizatorem konkursu dotacyjnego BLISKO jest Narodowe Centrum Kultury. Koordynatorką BLISKO w …