LEKCJA BIBLIOTECZNA
14 marca 2017 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość odbyła się lekcja biblioteczna z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, pt. „Katalogi źródłem informacji o zbiorach”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Mokrem pod opieką nauczyciela języka polskiego Pani Jadwigi Konopki (uczestników przywitała Dyrektor Elżbieta …