LBW
  LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) opiera się na założeniu jak najszerszej współpracy bibliotek i instytucji kultury Lublina i regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych oraz mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu. Celem projektu jest szybkie zwiększenie zasobu cyfrowego Lubelszczyzny oraz ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy wspierając …