LBW

mnj

 


LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA


Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW)

opiera się na założeniu jak najszerszej współpracy bibliotek i instytucji kultury Lublina i regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych oraz mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu.


Celem projektu jest szybkie zwiększenie zasobu cyfrowego Lubelszczyzny oraz ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy wspierając w ten sposób rozwój intelektualny i innowacyjny społeczeństwa oraz wspomagając edukację.


Lubelska Biblioteka Wirtualna będzie platformą łączącą zasoby wszystkich uczestników, ułatwiającą przeszukiwanie i korzystanie z zasobów cyfrowych.


Jako partnerzy w projekcie uczestniczą:

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Książnica Zamojska

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Miasto Zamość

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 


Jeżeli chcesz przeszukać zasobu LBW wciśnij ponizszy link:

Lubelska Biblioteka Wirtualna (LBW)

 
 
Print Friendly, PDF & Email