PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W FILII W WYSOKIEM I W GOKU-u
P I E R W S Z Y    D Z I E Ń    W I O S N Y W dniu 21.03.2019r. odbyło się uroczyste przywitanie Wiosny. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wysokiem, pożegnaliśmy Zimę. Uczestnikami imprezy były dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wysokiego, które przybyły do nas …