PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W FILII W WYSOKIEM I W GOKU-u

P I E R W S Z Y    D Z I E Ń    W I O S N Y


21.03.2019 r. Pierwszy Dzień Wiosny biblioteka świętowała wspólnie ze SP w Wysokiem. Na zdjęciu grupa dzieci, pod kierunkiem nauczycieli. Uczestnicy trzymają przygotowane gaiki


W dniu 21.03.2019r. odbyło się uroczyste przywitanie Wiosny. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wysokiem, pożegnaliśmy Zimę. Uczestnikami imprezy były dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wysokiego, które przybyły do nas różnobarwnym orszakiem, z kolorowymi gałązkami w dłoniach i uśmiechami na twarzach.

Po uroczystym powitaniu, wszyscy przenieśli się do biblioteki, gdzie przybliżyliśmy sobie historię Marzanny oraz poznaliśmy pierwsze oznaki wiosny. Dla sprawdzenia „wiedzy” uczestników, został przeprowadzony mini quiz o tematyce wiosennej. Dzieci miały za zadanie odpowiedzieć na zagadki, poprzez podniesie obrazka, który był odpowiedzią na zadane pytanie. Wszyscy poradzili sobie śpiewająco! Następnie został odczytany wiersz „Nasze Kwiaty” Marii Konopnickiej, przy którym poznaliśmy wiosenno-letnie kwiaty. Na chwilę przed wyjściem, odczytaliśmy wiersz żegnający Marzannę – symbol zimy.

Następnie wszyscy zebrali się na placu Gminnego Ośrodka Kultury, by ostatecznie powiedzieć do widzenia zimowej kukle. Podczas palenia Marzanny, wszyscy śpiewali i recytowali wiersze o odejściu Pani Zimy. Gdy po Marzannie został tylko popiół, wszyscy zebrali się w wielkie koło i zatańczyliśmy wiosenny taniec. Uśmiechom i radości było co nie miara 🙂

Po powrocie do GOKu, przenieśliśmy się na świetlicę, by troszkę się poruszać. Wspólnie braliśmy udział w „Tańcu Karsnoludków” lub sławnych, wielopokoleniowych „Kaczuchach”. Wszyscy świetnie się bawili, a humory dokazywały cały czas.

Po takim przywitaniu, na pewno Pani Wiosna do nas szybko zawita i obdaruje nas słońcem i piękną pogodą. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom – dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem, nauczycielkom, które pomogły dzieciom przygotować piękny, kolorowy, wiosenny orszak oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za współpracę i wspólną pomoc w przygotowaniu tak ważnego święta jakim jest Pierwszy Dzień Wiosny.

Zdjęcia dzięki uprzejmości GOK Wysokie

Mł. Bibliotekarz Karolina Hałasa

Print Friendly, PDF & Email