Spotkanie dla dzieci z Honorowymi Dawcami Krwi🌞

 

Wakacje z Biblioteką

Spotkanie dla dzieci z Honorowymi Dawcami Krwi

12 sierpnia 2021

Wakacje z Biblioteką 12 sierpnia 2021 (spotkanie dla dzieci z Honorowymi Dawcami Krwi)


„[…]. Hasłem „Twoja krew, moje życie” rozpoczęło się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców działającego przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Panią dr Anną Mika kierownika RCKiK, czyli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział terenowy w Zamościu. Spotkanie rozpoczęła Prezes SHDK Pani Maria Sowińska Juszczak – opowiedziała krótko o najważniejszym celu statutowym jakim  jest promowanie Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie nowych Krwiodawców poprzez docieranie z ideą Krwiodawstwa nie tylko do osób pełnoletnich, ale również do dzieci i młodzieży. Piotr Kudyk – wice Prezes stowarzyszenia opowiedział o swoim honorowym krwiodawstwie, pokazał nam medale i odznaki, które otrzymał w podziękowaniu za litry oddanej krwi. Sekretarz Stowarzyszenia Bartłomiej Pikuziński, wyświetlił prezentację i wprowadził naszych uczestników w tematy związane z krwiodawstwem oraz opisywał krok po kroku jak wygląda proces oddawania krwi.

Natomiast dr Anna Mika bardzo szczegółowo i sugestywnie opowiedziała nam, na czym polega honorowe krwiodawstwo, co należy zrobić, żeby zostać krwiodawcą i jak wygląda cały proces: od zgłoszenia się osoby pełnoletniej do punku pobrań, jak należy się do tego przygotować, również o tym co dzieje się w trakcie oddawania krwi i jakie są z tego korzyści. Dzieciaki mogły obejrzeć i dotknąć przedmioty służące do pobierania krwi oraz jej przechowywania.

Bartek Pikuziński przeprowadził turniej z nagrodami ze zdobytej wiedzy. W ramach zajęć  plastycznych młodzież w grupach wykonała z plasteliny przestrzenne modele krwinki czerwonej, krwinki białej i płytki krwi.

Każdy z uczniów otrzymał zestaw gadżetów: kolorowankę promującą krwiodawstwo, kredki, bidony oraz materiały dotyczące krwiodawstwa przygotowane przez RCKiK w Lublinie. Wszyscy zrozumieli, że krwi nie da się wyprodukować, więc trzeba się nią dzielić.” (Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor BPGZ w Mokrem)

 

DZIĘKUJEMY za wspólną zabawę!

Print Friendly, PDF & Email