Gratulujemy!

230. Rocznica Konstytucji 3 Maja

Podsumowanie konkursu prasowo – czytelniczego

Wśród wielu bardzo ważnych i znaczących wydarzeń dotyczących historii Polski szczególne miejsce zajmuje uchwalenie Konstytucji 3 Maja. „ Druga konstytucja na świecie (po Stanach Zjednoczonych) została ustanowiona w Polsce. Z prawnego punktu widzenia jej uchwalenie przypominało zamach stanu, ale Rzeczpospolita, wielki, chory organizm Europy, zaczęła zdrowieć. Niestety, jej zbyt prędka rekonwalescencja nie była na rękę drapieżnym mocarstwom ościennym, a zwłaszcza Rosji oraz części szlachty i magnaterii, tracących uprzywilejowaną pozycję w państwie.” (J. Besal, A i M. Leszczyńscy, „Ilustrowana Kronika dziejów Polski” Poznań, 2006, s. 96). W nawiązaniu do tego wydarzenia Biblioteka Publiczna Gminy Zamość ogłosiła 15 kwietnia 2021 r. konkurs prasowo – czytelniczy pod hasłem  – „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Zamość. Konkurs adresowany był do uczniów szkół Gminy Zamość i  osób dorosłych. Kupony przesyłane były drogą e-mailową, a także dostarczane bezpośrednio do siedziby biblioteki w Mokrem i jej filiach. Termin składania kuponów mijał 8 maja 2021 r. Ogólnie wpłynęło 67 kuponów konkursowych. W kategorii Szkoła Podstawowa wpłynęło 54 kupony, natomiast w kategorii przeznaczonej dla osób dorosłych oceniano 13 kuponów. W kategorii Szkoła Podstawowa bezbłędnie wypełniono – 27 kuponów, w kategorii dorośli – 9 kuponów. W związku z obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas spotkania online na platformie zoom 24 maja 2021roku. Osoby, które zebrały maksymalną ilość punktów  otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pięciozłotowe monety okolicznościowe wraz drobnymi upominkami przekazanymi przez Dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie, Panią Ilonę Skibińską Fabrowską. Osoby nagrodzone ze Szkół Podstawowych to:  Adamczuk Emma, Bajak Aleksandra, Bulak Krzysztof, Czop Milena, Figura – Wnuk Tadeusz, Gajak Michał, Greszta Krystian, Gruszkiewicz Maja, Kniaź Agata, Krzyżanowska Nikola, Kuźma Kamila, Kuźma Wiktoria, Lenczewska Gabriela, Lenczewska Oliwia, Lupa Amelia, Lupa Emilia, Małek Magdalena, Mateja Piotr, Pitwała Mikołaj, Płoszaj Lena, Puchacz Klaudia, Pupiec Julia, Rokosz Agnieszka, Romańczuk Nicole, Sokołowska Daria, Stawarski Bartłomiej, Ścirka Paulina. Osoby dorosłe: Niańko Julia, Świerczek Patrycja, Frączek Aneta, Hrabowska Elżbieta, Kowalczyk – Stawarska Katarzyna, Kuźma Danuta, Siemko Urszula, Węgrzyn Magdalena, Wróblewski Krzysztof.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do czynnego udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Bibliotekę.

BPGZ/Dorota Mika Waga

Print Friendly, PDF & Email