Elektroniczna Karta Czytelnika


Karta czytelnicza BPGZ z/s w Mokrem. Kartę zaprojektowała bibliotekarka Anna Dubel.Drodzy czytelnicy serdecznie zapraszamy po odbiór „Elektronicznej Karty Czytelnika (EKC)”, która umożliwi Państwu sprawniejsze korzystanie ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Zamość i jej filii. W tym celu wymagane jest potwierdzenie i uaktualnienie danych osobowych oraz pisemna zgoda na ich udostępnienie (w myśl ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust. nr 133, poz. 883, jest to zgoda na wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ściśle z korzystaniem z księgozbiorów biblioteki i jest równoznaczna z akceptacją naszego regulaminu). Uwaga: karty zobowiązania drukowane są wyłącznie w bibliotece. Administratorem danych osobowych w systemie MAK+ jest Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem.

Pojedyncza EKC upoważnia do korzystania we wszystkich placówkach BPGZ pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie danych osobowych w celu udostępniania ich innym bibliotekom korzystającym z MAK-a+. Czytelnik, który wyrazi na to zgodę, rejestruje się w systemie tylko raz. Gdy przychodzi do kolejnej biblioteki podaje tylko numer PESEL, a jego dane automatycznie są pobierane z systemu. Rejestracja ogranicza się tylko do sprawdzenia aktualności danych.

Kartę biblioteczną zaprojektowała Anna Dubel.

Print Friendly, PDF & Email