BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie! 📖

Biblioteka Blisko Ciebie (loga partenrów projektu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Biblioteka Narodowa; Instytut Książki; Narodowe Centrum Kultury)

📖 Biblioteka BLISKO CIEBIE! 📚

BLISKO_plakat_20222023Nasza biblioteka uzyskała dotację na realizację dwuletnich działań w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Organizatorem konkursu dotacyjnego BLISKO jest Narodowe Centrum Kultury. Koordynatorką BLISKO w naszej bibliotece jest Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stankiewicz (tel. kontaktowy 84 616 65 64, e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl)


Print Friendly, PDF & Email