Wakacje w Filiach w Płoskiem i Zawadzie

img_0004W czasie wakacji biblioteka przeprowadziła zajęcia w dwóch filiach w Zawadzie i w Płoskiem pod hasłem „Płynie Wisła, płynie…”. Spotkania trwały od 04-25 lipca b.r. W filii biblioteki w Płoskiem miało miejsce tylko jedno spotkanie, natomiast w Zawadzie odbył się cykl spotkań. Motywem przewodnim tegorocznych zajęć była rzeka Wisła, która jest królową polskich rzek, jest symbolem polskości i patriotyzmu. Zajęcia zaczęliśmy od wysłuchania „Legendy o narodzinach rzeki Wisły”. Dzieci dowiedziały się skąd wypływa rzeka i gdzie kończy swój bieg. Rysowaliśmy mapę Polski, z zaznaczeniem Wisły i jej większych miast. Kolejne spotkania przebiegły w oparciu o „Legendę o warszawskiej Syrence” i „Toruńskich piernikach”. Dzieci zapoznały się z baśniowym wątkiem powstania Warszawy, herbem i jej wybranymi zabytkami. Następnie przenieśliśmy się w świat toruńskiego piernika, gdzie poznaliśmy historię toruńskiego specjału. Słuchając legend dzieci wykonały rysunki Syrenki i toruńskich pierników. Były to ciekawe, inspirujące zajęcia edukacyjne, pokazujące piękno naszego kraju. Nieodzownym elementem spotkań były bajki z serweru YouTube, gry planszowe, komputerowe oraz malowanie kredą po asfalcie. Nasze wakacje upłynęły nam w miłej i przyjaznej atmosferze, a ich uczestnicy będą mieli co wspominać.

St. kustosz Monika Bednarz


Print Friendly, PDF & Email