Poznajemy historię książki …
TYDZIEŃ  BIBLIOTEK W FILII BIBLIOTECZNEJ W ŻDANOWIE 12.05.2017 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla III  klasy z Zespołu Szkół Podstawowych w Żdanowie. Tematem naszej lekcji było „Poznajemy historię książki- jak również drogę książki od pisarza do czytelnika”. Lekcję podzieliliśmy na dwie części w pierwszej części omówiliśmy historię książki  tak zwanej …