Warsztaty ceramiczne dla każdego!
Warsztaty ceramiczne w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem Dwudniowe warsztaty ceramiczne w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, poprowadził „najlepszy garncarz na Roztoczu” – Pan Mirosław Lipski z Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej „WARTO”. Pierwsze zajęcia odbyły się 4 lutego br., wówczas pełne zapału Panie przybyłe na warsztaty, przystąpiły …