Spotkanie wielokulturowe
27 marca 2018 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość odbyło się spotkanie dla młodzieży pod nazwą „4 strony świata – wielokulturowe spotkania młodzieży”, zorganizowane przez Bibliotek Publiczną Gminy Zamość oraz Młodzieżową Radę Gminy. Uczestników przywitała Dyrektor Elżbieta Stankiewicz. W spotkaniu uczestniczyła aktywna młodzież naszej gminy, radni Młodzieżowej Rady Gminy oraz …