Lekcja biblioteczna

28.09.2016 r. Lekcja biblioteczna w BPGZ Mokre (na zdjęciu bibliotekarka i grupa uczniów ze SP w Mokrem)28.09.2016 r.
Lekcja biblioteczna
– zapoznanie z platformami książek elektronicznych: IBUK Libra oraz KULTURA NA WIDOKU (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne, pogadanka).

Print Friendly, PDF & Email