Jubileusz Bibliotek Gminy Zamość 16.06.2021

Jubileusz Bibliotek Gminy Zamość

Zdjęcie grupowe pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Zamość


16 czerwca 2021 był wyjątkowym dniem dla Bibliotek Gminy Zamość oraz jej pracowników. Tego dnia bowiem obchodziliśmy jubileusz wszystkich bibliotek funkcjonujących w Gminie Zamość.

Tegoroczny Jubileusz miał wyjątkowy charakter, jest świadectwem siedemdziesięciu lat życia Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Zamość i niewątpliwie wpływa na teraźniejszy jej kształt. To dzień zadumy, wspomnień nad tym co było, jak również dobry moment na refleksję co dalej? Dziś wracamy myślami do początku naszej historii i do tych wszystkich, którzy ją tworzyli. Bezapelacyjnie ogromną rolę w budowaniu tożsamości tego miejsca mieli czytelnicy i pracownicy, którzy nierozerwalnie stanowią duszę biblioteki.

Cała uroczystość została poprowadzona przez Panią Dyrektor Bibliotek Elżbietę Stankiewicz i rozpoczęła się od spotkania autorskiego z Panią Beatą Kiecaną, pisarką pochodzącą z Gminy Zamość, która obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Pani Beata jest autorką trzech książek, tj. „Stosunki mega przerywane”, „Układy prawie idealne” i najnowsza „Córka swojej matki”. Pani Beata jest sympatyczną, miłą i przebojową osobą. Podczas spotkania kilkakrotnie podkreślała, że jej książki w dużej mierze inspirowane są wydarzeniami i sytuacjami, które jej się przydarzają na co dzień. Autorka, tak jak i jej książki, jest intrygująca, nigdy nie pozostaje obojętna na otaczające ją wydarzenia. [Fragment w tekście opublikowanym w Biuletynie Gminy Zamość brzmi inaczej i został wprowadzony przez Dyrektor Biblioteki. Obecne brzmienie zamieszczono również decyzją Pani Dyrektor]. Po godzinnym spotkaniu autorskim nastąpiła druga część uroczystości, podczas której Pani Dyrektor Elżbieta Stankiewicz, wraz z Radnym Powiatu Zamojskiego Konradem Dziubą i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Jarosławem Kalbarczykiem, wręczyła pracownikom biblioteki listy gratulacyjne z życzeniami, by praca w bibliotece nadal sprawiała satysfakcję i dawała mnóstwo radości.

I najważniejsza – książka, która wiernie służy człowiekowi. To właśnie książki są największym skarbem naszej biblioteki, są pamiątkami, zbiorami wiedzy i doświadczeń, są lekarstwem na dolegliwości duszy. W nich każdy może znaleźć coś wyjątkowego, coś tylko dla siebie, na konkretny etap życia, dla zabicia nudy, w potrzebie cennej rady,… Jedni szukają w nich szumnych romansów, inni wciągających kryminałów. Są tacy, co w książkach szukają po prostu towarzystwa. Dla innych to podróż w czasie, nowe doświadczenia, pomysły, niezawodny sposób na stres… i wiele innych.

Podziękowania otrzymali również dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy mobilizowali i nadal mobilizują dzieci oraz młodzież do udziału w konkursach, wydarzeniach i projektach realizowanych w bibliotekach. Szczególne podziękowania oraz statuetki i listy gratulacyjne otrzymali także nasi drodzy czytelnicy i przyjaciele naszych bibliotek, którzy poświęcając swój wolny czas zawsze chętnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach, akcjach i projektach organizowanych przez i w bibliotece.

Z siły książek wypływa wyjątkowy charakter biblioteki, która ostatecznie jest zbiorem tego wszystkiego, czego nasi czytelnicy szukają i potrzebują. Już w starożytności zauważono tę prawdę, świadczyć może o tym chociażby słynny napis nad wejściem do biblioteki Ramzesa II w egipskich Tebach z XIII wieku p.n.e., który brzmiał „Psyches iatreion” – „Lecznica dla duszy”.

Kolejnym punktem programu było wręczenie statuetek jubileuszowych czytelnikom z poszczególnych filii, którzy w 2020 roku przeczytali najwięcej książek. Najlepszymi czytelnikami „Roku 2020” byli: Bożena Burdzy z Mokrego, Stefania Przygon z Punktu Bibliotecznego w Wólce Wieprzeckiej, Zofia Kawałko z Kalinowic, Małgorzata Paszko z Lipska, Elżbieta Pikuzińska z Płoskiego, Beata Żołyniak z Sitańca, Maria Prus Z Wysokiego, Elżbieta Król z Zawady i Anna Kowalczyk ze Żdanowa.

Gratulacje z okazji Jubileuszu dla dyrekcji i pracowników Bibliotek Gminy Zamość złożyli również: Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Grzegorz Figiel, Dyrektor Książnicy Zamojskiej Pan Piotr Bartnik, Pani Dorota Piasecka, członek Zarządu Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz w imieniu Wójta Gminy Zamość Pan Konrad Dziuba. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od Radnych i Administracji z Gminy Zamość oraz naszych wiernych czytelników, Klubu Seniora „Kalinka” ze Skaraszowa i przyjaciół biblioteki, m.in. od Pani Krystyny Sikorskiej, która już od kilku lat nie mieszka w naszej gminie, ale pamięta i nas odwiedza. A oto fragment życzeń – wiersza Pani Danuty Łyś z Mokrego: (…) a dziś życzenia składam serdecznie i szczerze z całej duszy niech dalej pędzi z prędkością światła do następnych JUBILEUSZY!!

Całą uroczystość ubarwiło i uświetniło swym występem pięciu panów z grupy wokalnej „Chyżanie” z Chyżej, dając koncert, który porwał całą salę do śpiewu i tańca. Nie zabrakło, także tortu jubileuszowego i toastów na kolejne 100 lat działalności bibliotek oraz ciepłych rozmów i miłych wspomnień uczestników uroczystości.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami podczas tych wyjątkowych chwil, którzy chcieli swoją obecnością pokazać, że biblioteka i bibliotekarze są dla nich ważni, że są im bliscy, i że dzięki takim instytucjom nasza rzeczywistość staje się jeszcze bardziej kolorowa. Życzymy zatem wszystkim czytelnikom, aby przez kolejne lata korzystali z dobrodziejstw tego wyjątkowego miejsca, jakim jest biblioteka; aby za każdym razem znajdowali tu to, czego potrzebują, zaś wszystkim bibliotekarkom Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, aby każdy kolejny dzień z książką był przyjemny i życzliwy, a wykonywana praca przynosiła niekończącą się satysfakcję.

BPGZ: Anna Dubel, Dorota Waga; FB-BPGZ Sitaniec: Urszula Tłuczek

(wspólny artykuł do Biuletynu Gminy Zamość

powstał w oparciu o trzy relacje,

które zebrała i edytowała

Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stankiewicz)

Print Friendly, PDF & Email