FINAŁ AKCJI „ŻEROMSKI Z TABLETEM”

zdjęcie grupowe uczestników projektu "Żeromski z tabletem" (na środku Pan Michał Malinowski)


27 października 2017 w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem odbyło się zakończenie oraz posumowanie projektu Festiwal Kreatywnego Czytelnictwa „Żeromski z tabletem”. Projekt sfinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a instytucją zarządzającą był Instytut Książki w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego ph. „Partnerstwo dla książki”. Patronat honorowy nad festiwalem objął Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W ramach festiwalu odbyło się 28 warsztatów dla ponad 2000 uczniów ze szkół gminy Zamość, 13 rodzinnych warsztatów wielopokoleniowych w bibliotekach, szkołach i świetlicach, który trwał od 11 września do 27 października 2017 roku.

Warsztaty miały na celu przybliżyć postać i twórczość Stefana Żeromskiego. A program warsztatów, zabaw i animacji miał na celu ukazanie, że twórczość dawnego autora można zaprezentować w sposób przyjemny, interesujący i dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. W programie festiwalu wykorzystano autorską metodę pracy z tekstem literackim wypracowaną przez Michała Malinowskiego – założyciela i dyrektora Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści – bazującej na koncepcji dotarcia do młodego odbiorcy poprzez zaangażowanie sensoryczne i emocjonalne. W tym celu, w trakcie zajęć wykorzystane zostały drewniane klocki MuBaBaO oraz mięciutkie gigantyczne poduszki Bajkostwory. Program warsztatów obejmował również technikę tworzenia książeczek „rozkładanek pop-up”. Kreowane były niezwykłe ilustracje przestrzenne. Papier jest bardzo wdzięcznym i prostym materiałem, który uzmysławia dziecku, jak wiele stworzyć można z papierowej kartki. Nie zabrakło również tabletów i smartfonów. Źródłem natchnienia były opowiadane przez mistrza opowieści które sprawiły, że publiczność słuchała jak zaczarowana. Ideą przewodnią spotkań było ukazanie pozytywnego myślenia względem otaczającej, smutnej rzeczywistości. Zapalając małe, symboliczne światełko możemy przyczynić się do przemiany otoczenia. Możemy wyzwolić dobro, które pobudzi innych do czynienia dobra dalej. Bohater Żeromskiego jest otwarty na drugiego człowieka i jego potrzeby oraz realizuje się poprzez pozytywne działanie dla innych.

Działania festiwalowe przeznaczone były dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz ich rodzin. Warsztaty miały na celu zachęcenie do aktywnego korzystania z książek i ukazanie jak wspaniale można spędzać czas z opowieścią czytaną, opowiadaną i rysunkową. Oprócz poznania postaci i twórczości Stefana Żeromskiego, uczestnicy odkryli różne sposoby opowiadania obrazkowego oraz techniki teatru papierowego. Ponadto, tworzyli własne dzieła i prezentowali je przed kameralną oraz szerszą publicznością.

Pomysłodawca i koordynator projektu Elżbieta Stankiewicz


Print Friendly, PDF & Email