Wakacje w Filii w Wysokiem

8

Wakacje 2017 w Filii w Wysokiem

Wakacje w bibliotece 2017 ph. Wakacyjne rozmaitości. „Wisła – Królowa polskich rzek”  trwały  od 5 do 14 lipca  w każdą środę, czwartek i piątek, w godz. od 10.00 do 13.00.

Spotkania wakacyjne prowadzone były tematycznie jako zajęcia edukacyjne, plastyczno – techniczne, gry i zabawy zespołowe oraz ruchowe przy konsoli X-BOX. Internet i gry komputerowe cieszyły się również dużym zainteresowaniem. Obchody Roku Rzeki Wisły były głównym tematem zajęć edukacyjnych „Wisła – Królowa  polskich  rzek”. Największą rzekę Polski  Wisłę, dzieci poznawały na podstawie baśni i legend polskich. Po „wiślanych opowieściach”   wykonały  mapę Polski, zaznaczyły źródło skąd wypływa rzeka Wisła i wyznaczyły jej bieg aż do morza. Zwiedziły duże  miasta położone nad Wisłą, i zaznaczyły je własnoręcznie wykonanymi herbami miast. Na mapie swoje miejsce ma też Zamość i nasze rzeki:  Czarny Potok, Łabuńka i Wieprz, który jest dopływem Wisły i przepływa przez Roztocze. W wakacyjnej podróży po mapie,  odwiedziliśmy kilka miast i przepłynęliśmy kilka rzek. Przewodnikiem był „Szkolny atlas geografii Polski”. W przystankach w podróży i czasie wolnym, dzieci chętnie brały udział w wspinaczkach górskich, spływie kajakiem, grały w kręgle i piłkę nożną a także założyły ZOO. Takie spędzanie czasu wolnego umożliwiła konsola X-BOX. Inni wybierali gry planszowe i zabawy grupowe. Szyfrowanie wiadomości, czytanie wyrazów wspak, wymyślanie najdłuższych i najtrudniejszych wyrazów wywoływało dużo śmiechu i dobrej zabawy. Nie mniej pozytywnych emocji i zdziwienia wśród dzieci, wywołały zajęcia plastyczne „Wesoły portret”. Do jego wykonania zastosowaliśmy  różnego rodzaju kolorowy papier, tekturę i kalkę do kopiowania. Kopiowanie różnych elementów twarzy, wycinanie i składanie poszczególnych części portretu wymagało bardzo dużej precyzji i staranności. Zadanie okazało się nieco trudne, ponieważ dzieci po raz pierwszy wykonywały powielanie elementów przez kalkowanie. Pomimo trudności powstały piękne „Wesołe portrety. Różnorodność zajęć wakacyjnych zaproponowana dzieciom, sprawdziła się w działaniu. Dzieci miały możliwość  współpracy i zabawy w grupie, działań indywidualnych, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, sprawności manualnych i rozwoju intelektualnego.

St. kustosz Teresa Welcz


Print Friendly, PDF & Email