„Wszak polszczyzna słynie z tego, że szumi i szeleści” – warsztaty literackie z Jarosławem Górskim

Warsztaty literackie z Jarosławem Górskim - 16.05.2019 r. Na zdjęciu autor wraz z grupą uczniów ze SP w Mokrem.


Spotkanie autorskie z Jarosławem Górskim zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem. W spotkaniu wzięły udział dzieci z kl. I – III Szkoły Podstawowej w Mokrem.


16 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mokrem miały miejsce warsztaty literackie, które gościnnie dla najmłodszych uczniów poprowadził Pan Jarosław Górski. Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna Gminy Zamość. Tematem przewodnim warsztatów Pan Jarosław uczynił „zabawy dźwiękonaśladowcze”, dobierając do tej lekcji myślę najefektywniejszą metodę, jaką jest nauka poprzez zabawę. Wyrazy dźwiękonaśladowcze (tzw. onomatopeje) w sposób naturalny potrafią wyrazić otaczające nas zjawiska dźwiękowe. Poprzez swoją naturalność umożliwiają dziecku w prosty sposób porozumiewanie się z otoczeniem. Są pierwszymi, naturalnymi słowami dziecka. W języku polskim istnieje ogromne bogactwo tego rodzaju wyrazów, które ze względu na swoje walory, także artystyczne, w formie figury retorycznej chętnie wykorzystywane są przez autorów literatury dziecięcej. Właśnie zapoznanie się z utworami kliku najwybitniejszych polskich twórców tego gatunku, stało się punktem wyjścia do językowych zabaw. I tak z zaciekawieniem dzieci wysłuchały wierszy Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow, Agnieszki Frączek oraz Igora Sikiryckiego. Tych kilka trafnych przykładów użycia onomatopei, pozwoliło najmłodszym słuchaczom lekcji prześledzić sposób zorganizowania warstwy dźwiękowej utworów, imitujących rozmaite pozajęzykowe zjawiska akustyczne. Po części wstępnej przyszedł czas na wspomniane zabawy dźwiękowe. W trakcie warsztatów uczniowie angażowali się w wiele oryginalnych zadaniach doskonalących nie tylko ich warsztat mowy, czy ćwiczących słuch akustyczny, ale także rozwijających wyobraźnię: dzieci wskazywały wyrazy dźwiękonaśladowcze, wystukiwały i wytupywały rytm powtarzanych strof, odgadywały rymy w wierszu, powtarzały fragmenty poezji zwracając przy tym szczególną uwagę na zawarte w tekście onomatopeje oraz ostatecznie wykorzystały zdobytą w trakcie zabaw wiedzę w praktycznych działaniach – tym razem samodzielne, jedynie pod czujnym okiem prowadzącego, komponowały własne rymowane teksty. Na zakończenie spotkania dzieci wysłuchały jeszcze fragmentu autorskiej książeczki samego prowadzącego, pt. „Pieśń o Sowie”. Patrząc na stopień zaangażowania uczestników zabaw, jestem przekonana, że Panu Jarosławowi, tym z pozoru błahym tematem, nie tylko udało się zaciekawić swoich słuchaczy, ale co więcej – być może zmotywować do dalszego odkrywania naszego języka, który kryje w sobie jeszcze niejedną niespodziankę „Wszak polszczyzna słynie z tego, że szumi i szeleści”.

(na podstawie relacji prowadzącego, oprac. bibliotekarz Anna Dubel)

Print Friendly, PDF & Email