Zgłoś swój projekt!

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość s/s w Mokrem ogłasza Konkurs na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu: BLISKO – BIBLIOTEKA BLISKO CIEBIE.

Do udziału w Konkursie zapraszamy grupy nieformalne, osoby prywatne lub organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zamość.

Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jej realizację!

Oddolna inicjatywa kulturalno-edukacyjna w ramach projektu:

BIBLIOTEKA BLISKO CIEBIE

Konkurs jest częścią zadania „Biblioteka Blisko Ciebie” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury.

W ramach tego projektu, wydzielona część budżetu zadania „Biblioteka Blisko Ciebie” w wysokości 23 000 zł, jest przeznaczona na realizację inicjatyw kulturalno-edukacyjnych zaproponowanych przez mieszkańców Gminy Zamość. Inicjatywy mogą być realizowane w postaci: warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, wyjazdów, koncertów, imprez, konkursów itp.

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie na inicjatywę oddolną?

Możesz zgłosić projekt, który będzie sfinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Masz realną szansę zrealizować własny pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To Twój wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!

Kto może złożyć wniosek?

W Konkursie na inicjatywę oddolną może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Zamość, który ukończył 13 lat, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe. To również szansa dla młodzieży, która będzie mogła zgłosić i z naszą pomocą zrealizować własne pomysły!

Przed zgłoszeniem projektu należy zapoznać się z załącznikami Regulaminu Konkursu, a w szczególności z Wykazem kosztów kwalifikowanych i Kryteriami oceny.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na inicjatywy oddolne należy złożyć do 31.03.2023 r. Decyduje data wpływu wniosku do BPGZ w Mokrem, a nie data wysłania wniosku.

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor Biblioteki

Print Friendly, PDF & Email