Filia w Żdanowie


Filia w Żdanowie


Filia w Żdanowie jest najmłodszą z filii w Gminie Zamość (powstała w czerwcu 2012 r.). Mieści się w zmodernizowanym budynku Szkoły Podstawowej (rozbudowa była możliwa dzięki funduszom z PROW na lata 2007-2013). Na wyposażeniu biblioteki jest również prac. komputerowa i świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Filia prowadzi różnorodną działalność kulturalno – oświatową propagującą książkę i czytelnictwo. Organizuje wiele imprez dla dzieci i młodzieży, tj. wakacje, ferie z biblioteką, prowadzi lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, włącza się również w różne akcje czytelnicze promujące czytelnictwo, np. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, ,”Tydzień czytania Dzieciom”.


Filia w Żdanowie dziś (galeria zdjęć)

Print Friendly, PDF & Email