HISTORIA

Biblioteka w Mokrem powstała w 1950 r. i mieściła się w prywatnym budynku. Prowadzona była przez Panią Stanisławę Rams. Stan księgozbioru liczył 2063 woluminy i 128 zarejestrowanych czytelników. W roku 1957 założono 11 Punktów Bibliotecznych w następujących miejscowościach: Kąty, Zawada, Zwódne, Lipsko, Wólka Wieprzecka, Wierzchowiny, Hubale, Wieprzec, Wychody, Żdanów i Żdanówek. Wtedy Biblioteka liczyła 4137 woluminów i miała 571 zarejestrowanych czytelników. Do 1960 roku stan księgozbioru wzrósł do 4796, a liczba czytelników wyniosła 706. W ciągu 15 lat biblioteka czterokrotnie zmieniała lokal. Od 1976 zaczęła pełnić funkcję Biblioteki Gminnej, do której należy 5 Filii Bibliotecznych zlokalizowanych w miejscowościach: Zawada, Wysokie, Kalinowice, Sitaniec, Lipsko oraz 27 Punktów Bibliotecznych. Księgozbiór Biblioteki Gminnej wynosił wtedy 7136 woluminów i liczył 981 zarejestrowanych czytelników. W 2012 r. biblioteka rozpoczyna nowy etap swej działalności, bowiem 25 stycznia tegoż roku następuje przekazanie nowego budynku pod siedzibę Biblioteki. Budynek wybudowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 31 maja 2012 roku następuje uroczyste otwarcie siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Zamość. Budynek wybudowany został w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Biblioteka prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną i edukacyjną, na którą składają się różnego rodzaju konkursy, wystawy, spotkania autorskie, obchody rocznic literackich i okolicznościowych.


Nowa siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem

(galeria zdjęć – historia zmian)


1949 – powstanie biblioteki w Wysokiem

1950 – powstanie biblioteki w Mokrem

1955 – powstanie biblioteki w Zawadzie

1956 – powstanie biblioteki w Lipsku

1963 – powstanie biblioteki w Sitańcu

1967 – powstanie biblioteki w Kalinowicach

1985 – powstanie biblioteki w Płoskiem

2012 – powstanie biblioteki w Żdanowie

Print Friendly, PDF & Email