Filia w Zawadzie


Filia w Zawadzie


Filia w Zawadzie została założona w 1955 roku i nazywała się Biblioteką Gromadzką. Mieściła się w prywatnym lokalu. Lata 60 –te przyniosły rozwój biblioteki, powstało 6 punktów bibliotecznych na terenie gminy. W roku 1986 biblioteka otrzymała nowy lokal w nowo wybudowanej Remizie Strażackiej i tutaj znajduje się po dzień dzisiejszy. W 2010 pozyskane fundusze z PRB i Ikonki pozwoliły zwiększyć pow. filii i stworzyć czytelnię Internetową z 5-cioma komputerami. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej nastąpił 22 października 1955 roku. Księgozbiór liczy 21807 woluminów. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturowo- oświatową. Bierze udział w różnego rodzaju akcjach czytelniczych. Cyklicznie prowadzi lekcje biblioteczne połączone z pasowanie na czytelnika klas pierwszych. W okresie wakacji i ferii biblioteka organizuje zajęcia z dziećmi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników biblioteka sukcesywnie wprowadza zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Mak +.


Filia w Zawadzie dawniej i dziś (galeria zdjęć)

Print Friendly, PDF & Email