WIECZERNICA PATRIOTYCZNA

9 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa w Mokrem wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Zamość, zorganizowała „Wieczernicę Patriotyczną” - wydarzenie upamiętniające 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zdjęciu Dyrektor SP Mokre oraz Dyrektor Biblioteki przejmują z rąk Ułana Zbigniewa Piecha – członka I Korpusu Ochrony Pogranicza ogień niepodległościowy.


W dniu 9 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa w Mokrem wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Zamość, zorganizowała „Wieczernicę Patriotyczną” – wydarzenie upamiętniające 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W wieczornym spotkaniu, obok czytelników biblioteki, nauczycieli, rodziców, młodzieży, członkiń Klubu Seniora ze Skaraszowa i Hubal, członka Zarządu Rady Powiatu Pana Konrada Dziuby, przewodniczącego MRGZ Bartłomieja Pikuzińskiego; aktywnie zaangażowali się w realizację inicjatywy również członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem, pod których czujnym okiem rozpalono „Niepodległościowy Ogień”, przywieziony wprost z Ukrainy przez Ułana Zbigniewa Piecha – członka I Korpusu Ochrony Pogranicza, także obecnego tego wieczoru (ogień został przekazany przez bibliotekę innym ośrodkom kultury w naszym regionie, chcącym w ten symboliczny sposób uhonorować bohaterów walczących o wolną Polskę!). Zgromadzonych gości wspólnie powitały organizatorki: Dyrektor Szkoły i Biblioteki, Panie Beata Nowak i Elżbieta Stankiewicz – zaznaczając na wstępie, że impreza nie będzie miała charakteru widowiska, a głównym jej celem będzie przede wszystkim wspólne przeżycie na nowo historii naszego kraju. Tym razem obecni na sali goście aktywnie włączyli się w realizację „patriotycznej idei”. Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego, a także znanych pieśni patriotycznych, to wyraźny znak naszej narodowej jedności. Nikt z wieczernicy nie wyszedł rozczarowany, wręcz przeciwnie – dało się odczuć niedosyt, który z pewnością zaowocuje w przyszłości inicjatywami o podobnych charakterze. Dodatkowo podniosłą atmosferę podkreśliły przygotowane przez organizatorów: prezentacja multimedialna, repertuar poezji i pieśni patriotycznych, wizualna oprawa w formie tematycznej wystawy księgozbiorów, a także wystawa zaprojektowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie pod hasłem: „W drodze ku wolności”. Wszystko to, by jak słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, nie dopuścić do utraty tożsamości: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”

(krótką relację oprac. młodszy bibliotekarz Anna Dubel)

Print Friendly, PDF & Email