RAPORT Z DIAGNOZY POTENCJAŁU KULTUROWEGO OTOCZENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMOŚĆ Z/S W MOKREM

W ramach Programu BLISKO przeprowadziliśmy badania – diagnoza potencjału kulturowego biblioteki i jej otoczenia. Badania takie zrealizowano wspólnie z Biblioteką we wrześniu i październiku 2022 roku.

W pracach wykorzystano następujące metody:

● papierowa ankieta rysunkowa, dedykowana 4 grupom docelowym: dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom – łącznie było 358 wypełnionych ankiet w bibliotece, filiach, w trakcie festynów organizowanych na terenie Gminy Zamość oraz w trakcie Dożynek Gminnych.

● Przygotowana była również ankieta online promowana na stronach biblioteki – 36 wypełnień

● wywiady grupowe z zespołem biblioteki i z mieszkańcami i mieszkankami gminy (spotkanie otwarte, 20 osób).

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud wypełnienia ankiety papierowej i online oraz wzięli czynny udział w spotkaniu, przyczyniając się czynnie do powstania raportu.

Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor Biblioteki

autor zdjęcia– Emil Cabaj

Print Friendly, PDF & Email