Rajd Pieszy Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wyszyńskiego

Rajd Pieszy Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wyszyńskiego odbył się 27 maja br. w przededniu 42. rocznicy Jego śmierci (zm. 28.05.1981 r). W drugiej edycji marszu pamięci wzięło udział ponad 50 uczestników. Organizatorem wydarzenia, którego głównym celem było przejście części trasy turystycznej upamiętniającej pobyt księdza kardynała na terenie Lubelszczyzny oraz poznanie walorów krajoznawczych Działów Grabowieckich, był Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska. Przejście około 12 kilometrów od Żułowa do Skierbieszowa zajęło uczestnikom około 4 godzin. O godzinie 7.30 uczestnicy spotkali się w świetlicy Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem gdzie Pani Elżbieta Stankiewicz dyrektor biblioteki przedstawiła pracę biblioteki oraz zaprezentowała zbiór książek związanych z głównym bohaterem wydarzenia, a Pani Dorota Czarny Prezes klubu grę wirtualną z nagrodami związaną z księdzem Wyszyńskim, która znajduje się na stronie internetowej UKS Azymut.

Po wysłuchaniu krótkiej prelekcji i informacji o dodatkowym konkursie online, autokarem udali się do Żułowa, gdzie mieli możliwość wejścia na teren „Domu Nadziei”, który jest placówką opiekuńczą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Towarzystwo zostało założone w 1911 r. przez niewidomą Różę Czacką, obecnie Błogosławioną Matkę Elżbietę. Do pracy z ociemniałymi założycielka Towarzystwa w 1918 roku powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jeden z budynków na terenie Ośrodka o nazwie Soli Deo był miejscem zamieszkania księdza Wyszyńskiego w okresie od października 1941 roku do czerwca 1942 roku.

Spacer rozpoczął się od kapliczki znajdującej się w Uroczysku Baraniec upamiętniającej spotkania księdza z partyzantami. Dalej trasa rajdu prowadziła przez Zalesie, Marcinówkę, Majdan Skierbieszowski, Rezerwat „Bryczówka” aż do Skierbieszowa. W trakcie krótkich chwil odpoczynku uczestnicy mieli okazję poznać życiorys księdza aby na zakończenie spaceru móc wziąć udział w konkursie wiedzy o bohaterze wydarzenia. Nagrody w postaci okolicznościowych statuetek i książek zostały ufundowane przez organizatorów oraz filię biblioteki w Sitańcu.

Piękna słoneczna pogoda pozwoliła przejść w całości zaplanowaną trasę i mimo dość długiej i męczącej trasy po wzgórzach o wysokości do 300 m n.p.m. wszystkim uczestnikom udało się dotrzeć do mety o własnych siłach, zarówno tym 10-letnim jak i najstarszym. Organizatorzy dziękują uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu i zapraszają na kolejne spacery już jesienią.

Zadanie realizowane ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025BLISKO- BIBLIOTEKA / LOKALNOŚĆ / INICJATYWY / SPOŁECZNOŚĆ / KOOPERACJA / ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Projekt kulturalno-edukacyjny inicjowany przez przedstawiciela społeczności lokalnej w ramach zadania „Biblioteka Blisko Ciebie”

UKS Azymut Siedliska

Print Friendly, PDF & Email