Malowane poezją

 

XIV edycja Konkursu Plastycznego

„Malowane poezją” (wyniki)


„Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie  wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie i Urzędem Gminy Aleksandrów zorganizowała czternastą edycję konkursu plastycznego pn. „MALOWANE POEZJĄ” o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polska Izba Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wójt Gminy Aleksandrów, natomiast patronat medialny: Portal sbp.pl „Poradnik Bibliotekarza, „Guliwer” i „Nowa Gazeta Biłgorajska”.

[…]. Na konkurs wpłynęło z terenu całej Polski (szkół, bibliotek, świetlic, domów kultury, klubów) z 49 instytucji ogółem 534  prace w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej – 211 prace, klasy IV-V szkoły podstawowej- 175 prac, klasy VI- VIII szkoły podstawowej – 148 prac).

[…]. Komisja Konkursowa w składzie: Anna Świca (nauczyciel plastyk Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju), Wanda Buczek (instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju), Ryszard Bździuch (bibliotekarz, fotograf amator – Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie) przyznała nagrody i wyróżnienia…” (źródło: e-mail w imieniu Organizatorów Justyna Bździuch, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie).

… a wśród osób nagrodzonych znalazła się Zofia Lenczuk (MDK Zamość, „Słowa drogowskazy Jana Pawła II”), której pracę nadesłano za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem. Lenka otrzymała nagrodę główną w kategorii prac z przedziału wiekowego klas I – III szkoły podstawowej. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymali: Przemysław Ścibak (SP w Lipsku, „Komarów. Ocalić od zapomnienia”) oraz Aleksandra Naworol (MDK w Zamościu, „Słowa drogowskazy Jana Pawła II”).

„Nagrody i dyplomy ze względu na obecną sytuację zostaną wysłane pocztą najpóźniej do połowy czerwca 2021 roku.”


GRATULUJEMY!                     

Print Friendly, PDF & Email