Wyjazd Studyjny do Ogrodu Botanicznego UMCS i Muzeum Wsi Lubelskiej

15 czerwca 2023 roku udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego UMCS. To zielona oaza ciszy i spokoju w dolinie rzeki Czechówki. Dowiedzieliśmy się, że znajduje się tutaj 6,5 tysiąca gatunków i odmian roślin pochodzących ze wszystkich stron świata. W ogrodzie urzekły nas nie tylko wyjątkowe kompozycje roślin, tajemnicze ścieżki, głębokie wąwozy, śpiew ptaków i szum strumyka, ale również wielki staw porośnięty roślinami wodnymi ( grążele, lilie wodne, pałki wodne).

Dworek Kościuszków jak powiedziała nam przewodniczka położony jest na terenie dawnego folwarku Sławinek, obecnie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W drugiej połowie XVIII w. był własnością Jana Nepomucena Kościuszki, starosty krzemienieckiego, stryja Tadeusza Kościuszki.

Obecnie Dworek Kościuszków ma reprezentacyjny charakter – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wykorzystuje zabytkową budowlę jako miejsce organizowanych przez uczelnię wydarzeń, a od 2013 r. udostępnia go także zwiedzającym.

Obecny budynek Dworku Kościuszków jest rekonstrukcją wzniesioną na zachowanych piwnicach pierwowzoru. W trakcie prac konserwatorskich użyto części materiałów pochodzących z rozbiórki dawnego dworu.

Dworek Kościuszków to budowla wolnostojąca na planie prostokąta, drewniana, jednokondygnacyjna na podmurówce. Zasadnicza bryła nakryta jest dachem polskim, wysokim, łamanym, z dwoma świetlikami po wschodniej stronie. Front skierowany jest na wschód z gankiem na czterech słupach, trójkątnym szczytem i dwuspadowym dachem.

cd. zwiedzania i podziwiania Ogrodu Botanicznego – szklarnia ze swoimi zasobami roślinnymi.

Kolejnym etapem naszych spacerów były odwiedziny w Muzeum Ziemi Lubelskiej, jednego z największych skansenów Polsce. Muzeum zaczarowało nas malowniczym krajobrazem, przepychem kwitnących ostróżek i róż z przepływającą rzeką Czechówką, ale też szczegółowym odwzorowaniem obszarów dawnego regionu lubelskiego.

Muzeum pełne bogactw architektury i zgromadzonych eksponatów, które odzwierciedlały zwyczaje, obrzędy i codzienną pracę ludzi z minionej epoki i odzwierciedlające ginące zawody – młynarz, olejarz, garncarz, kołodziej, rybak, kowal, tkacz”.

Znajdują się tam urokliwe stare młyny, zagrody i chaty kryte strzechą, tętniące życiem podczas sianokosów, żniw, dożynek czy innych obrzędów.

Spacer po tym urokliwym miejscu niejedną z nas wprawił w nostalgię i przywołał ciekawe wspomnienia z dzieciństwa.

Zadanie w ramach – Konkursu na realizację projektów kulturalno-edukacyjnych inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej w ramach zadania „Biblioteka Blisko Ciebie”.

Print Friendly, PDF & Email