Wyjazd studyjny bibliotekarzy i partnerów projektu

Mokre – Warszawa – Sompolno – Gniezno – Poznań – Kórnik

W dniach 29 – 31 października 2023 roku został zrealizowany wyjazd studyjny w ramach projektu Biblioteka Blisko Ciebie, który Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem realizuje w ramach Kierunku interwencji 4.1. Blisko |Lokalność |Inicjatywy |Społeczność |Kooperacja |Oddolność będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem konkursu dotacyjnego BLISKO jest Narodowe Centrum Kultury.

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, partnerzy projektu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zamościu podjęło się zorganizowania bardzo ciekawego wyjazdu pod względem merytorycznym z bogatą ofertą kulturalną.

Głównym założeniem wyjazdu studyjnego było odwiedzenie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz Zamku w Kórniku. Z uwagi na daleką podróż do przebycia, jako pierwszy przystanek obraliśmy Muzeum Narodowe w Warszawie. W niedzielę o godzinie 15.00 wraz z panią przewodnik odbyliśmy niezapomnianą „podróż w czasie”, pod hasłem Arcydzieła, czyli Muzeum Narodowe w pigułce. Zwiedzanie rozpoczęło się od sali muzealnej pełnej artefaktów ze starożytnego Egiptu, w tym sarkofagów i mumii. Później, z zachowaniem chronologii epok, dotarliśmy do dzieł najcenniejszych, dla narodu polskiego, to znaczy: do Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki, prac Stanisława Wyspiańskiego, Artura Grottgera, Olgi Boznańskiej, Witkacego oraz innych przedstawicieli malarstwa, rzeźby, czy sztuki użytkowej, których nie sposób wymienić. Kolejną niezapomnianą atrakcją był spektakl w Teatrze Buffo, musical Metro.

Print Friendly, PDF & Email