WIELOKULTUROWE SPOTKANIA MŁODZIEŻY
23 stycznia 2018r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość odbyło się spotkanie dla młodzieży pod nazwą „4 strony świata – wielokulturowe spotkania młodzieży”, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość oraz Młodzieżową Radę Gminy. Uczestników przywitała Dyrektor Elżbieta Stankiewicz w spotkaniu uczestniczyła aktywna młodzież naszej gminy, radni Młodzieżowej Rady Gminy oraz wolontariusze z Europejskiego Wolontariatu. Głównym …