KONKURS O SAMORZĄDNOŚCI ROZSTRZYGNIĘTY!

 

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI w POLSCE

Rozstrzygnięcie konkursu prasowo-czytelniczego online

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI w POLSCE  Rozstrzygnięcie konkursu prasowo-czytelniczego online. Na zdjęciu Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stankiewicz, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Przewodniczący Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Uroczystość ze względu na okoliczności zagrożenia epidemiologicznego przeprowadzona w otwartej przestrzeni. Zdjęcie wykonane pod altanką znajdującą się tuż za BPGZ w Mokrem. W tle big board 30 lat samorządów gminnych w Polsce oraz BPGZ.

Samorząd terytorialny, zgodnie z założeniami reformy samorządowej, stanowi podstawę systemu demokratycznego państwa, zakłada wspólną realizację oraz obronę potrzeb społeczeństwa. W trudnych momentach historycznych naszego kraju samorząd terytorialny był ostoją polskości. Samorządność w literaturze jest przedstawiana między innymi jako „zarządzanie sprawami lokalnymi przez samych mieszkańców, a wybrane przez nich władze lokalne stanowią środek do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest zaspokojenie jak najszerzej rozumianych potrzeb społeczności lokalnej” (prof. Jerzy Regulski, „Samorząd III Rzeczpospolitej – koncepcja i realizacja”).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku przywróciły w Polsce samorządy gminne. Od tych ważnych w historii Polski wydarzeń minęło 30 lat. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość chcąc przyłączyć się do wspólnego świętowania jubileuszu samorządności, ogłosiła konkurs prasowo-czytelniczy online, pod hasłem „30 LAT SAMORZĄDNOŚCI w POLSCE”. Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Zamość, a jego cel nadrzędny, to szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, systemu wartości demokratycznych oraz samo zainteresowanie tematem samorządności, w tym przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W konkursie udział wzięło 25 uczestników, którzy wykazali się wiedzą z zakresu historii samorządności terytorialnej kraju, jak również rozwoju samorządów naszej „Małej Ojczyzny” (Gminy Zamość).

Wręczenie dyplomów i nagród w  konkursie o samorządności, nad którym patronat objęły władze lokalne, miało miejsce 2 lipca br. w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem. W zaistniałem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w tym ze względów bezpieczeństwa, uroczystość została zorganizowana w otwartej przestrzeni z wykorzystaniem nowo powstałej altanki. W trakcie rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, po raz kolejny podkreślił znaczenie zaangażowania wszystkich obywateli na rzecz kształtowania dobra powszechnego. W myśl idei samorządności, która głosi, że najważniejsi są ludzie – obywatele tworzący wspólnotę mieszkańców, małe ojczyzny, gminy, powiaty, województwa, … dopiero na samym końcu można mówić o państwie. Żadne państwo nie może istnieć bez swoich obywateli. „Państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa. Innymi słowy, to państwo powinno być naszym sługą, a nie my jego niewolnikami” (Albert Einstein).

Słowa uznania za zaangażowanie uczestników konkursu, padły także z ust Przewodniczącego Gminy Zamość Pana Wojciecha Suchowicza oraz Dyrektor Biblioteki Pani Elżbiety Stankiewicz. My ze swojej strony raz jeszcze gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wśród których znaleźli się:

NAGRODZENI W KATEGORII: „DOROŚLI”:

Agata Piwko (Szopinek), Agnieszka Palonka (Skokówka), Anna Psiuk (Hubale), Anna Tabała-Radlińska (Lipsko), Anna Zgnilec (Zawada), Cecylia Solan (Mokre), Elżbieta Hrabowska (Sitaniec Kol.), Elżbieta Kwaśniak (Mokre), Irena Sokołowska (Hubale), Jolanta Zakrzewska (Płoskie), Katarzyna Kowalczyk-Stawarska (Pniówek), Maciej Turos (Żdanów), Małgorzata Gorczyca (Bodaczów), Małgorzata Maślana (Płoskie), Małgorzata Węgrzyn (Sitaniec Wolica), Marian Solan (Mokre), Remigiusz Zwoliński (Wielącza), Tomasz Palonka (Skokówka), Wiktoria Wiater (Sitaniec Kol.).

NAGRODZENI W KATEGORII: „DZIECI I MŁODZIEŻ”:

Amelia Palonka (Skokówka), Dominik Palonka (Skokówka), Filip Pawelec (Sitaniec Wolica), Klaudia Pańczyk (Bortatycze), Martyna Kierepka (Pniówek), Radosław Kozłowski (Pniówek).

Myślę, że po takiej lekcji samorządności, każdy z uczestników powyższego konkursu doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę ma do spełnienia, jako obywatel Polski i członek swojej społeczności lokalnej. Jeśli pomimo tego macie Państwo zastrzeżenia, czy pojedynczy głos ma znaczenie, niech słynne zapytanie Margaret Thatcher pozwoli Wam rozwiać te wątpliwości: „Czy chcielibyście takiego społeczeństwa, w którym państwo odpowiada za wszystko, a nikt nie odpowiada za państwo?”. (oprac. bibliotekarz Anna Dubel) 

Print Friendly, PDF & Email