Narodowe Czytanie 2023

13 września 2023 roku Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem po raz dziesiąty włączyła się w ogólnopolską akcję. Narodowe Czytanie to taki czas, kiedy możemy się skupić i poczytać wspólnie najpiękniejsze fragmenty arcydzieł literatury polskiej. Spotkanie rozpoczęliśmy odczytaniem listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wprowadził nas w atmosferę powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

W tym roku gościliśmy w saloniku dworku rodziny Korczyńskich oraz w gospodarstwie rodziny Bohatyrowiczów. Oba domostwa oddzielał przepływający środkiem Niemen. Do uczestnictwa w Narodowym czytaniu zaprosiliśmy Szkoły Podstawowe z Lipska, Pniówka, Białowoli i Mokrego reprezentowane przez grono uczniów i nauczycieli Panią Monikę Ścibak, Panią Marzenę Krzyszczuk, Sabinę Proć i Katarzynę Kozielewicz.

Młodzież odczytała fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Pniówka przeczytali fragment kiedy to Janek razem z Justyną płyną łodzią po Niemnie na mogiłę powstańców. Kolejnym fragmentem była opowieść o Janie i Cecyli, którą przeczytali zaproszeni goście biblioteki. Kolejną część powieści, czyli rozmowę Benedykta z synem przeczytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białowoli. Natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipsku i Szkoły Podstawowej w Mokrem przeczytali fragment dotyczący oświadczyn Różyca.

Do akcji czynnie włączyli się członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, czytelnicy, Klub Seniora Susełek, sympatycy i przyjaciele biblioteki oraz Grzegorz Antoniuk, sołtys sołectwa Mokre.

Nasi lektorzy otrzymali pamiątkowe zakładki z cytatami z powieści, wizerunkiem Elizy Orzeszkowej i pieczątki – naklejki.

Dziękuję wszystkim, tym dla których czytanie i obcowanie z literaturą jest sprawą najważniejszą, którzy włączyli się aktywnie w Narodowe Czytanie i już dziś zapraszam do przyszłorocznej edycji akcji, będziemy czytać „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

Print Friendly, PDF & Email