MALOWANE POEZJĄ 2019 – wyniki

Logo konkursu plastycznego MALOWANE POEZJĄ (organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Aleksandrowie)Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie  wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie, Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie i Urzędem Gminy Aleksandrów zorganizowała dwunastą edycję konkursu plastycznego pn. „MALOWANE POEZJĄ” o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polska Izba Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wójt Gminy Aleksandrów, natomiast patronat medialny: „Poradnik Bibliotekarza, „Guliwer” i „Nowa Gazeta Biłgorajska”.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania poezji oraz jej interpretowania, nie tylko słowem, ale także poprzez sztuki plastyczne.

Komisja konkursowa, jak podają organizatorzy, w składzie: „Anna Świca (nauczyciel plastyk Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju), Wanda Buczek (instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju) Dorota Kusztykiewicz (malarka, poetka, regionalistka) oceniła łącznie 834  prace w trzech kategoriach wiekowych (klasy I – III, klasy IV – VI, VII- VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum)”.

Wśród osób nagrodzonych znalazły się także dzieci i młodzież z naszego regionu. I tak nagroda główna w kategorii kl. I – III powędrowała do Magdaleny Krawczuk (Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, za pracę inspirowaną wierszem „Drzewo” Marii Duławskiej); w trzeciej kategorii wiekowej nagrodę główną przyznano Natalii Misztal (Szkoła Podstawowa w Wysokiem, za plastyczną interpretację utworu pt. „Śniłem”).

Wyróżnienie w pierwszej kategorii wiekowej otrzymała: Amelia Mendel (Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu).

Do wystawy zakwalifikowane zostały prace:

– I kategoria (klasy I – III): Blanka Krupa (Szkoła Podstawowa w Żdanowie)

– III kategoria (klasy VII – VIII i klasy I – III gimnazjum): Gabriela Muzyczuk (Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu), Weronika Kostrubiec (Szkoła Podstawowa w Wysokiem)


Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest na dzień 15 maja 2019 roku o godz. 11°°, miejsce: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie (adres: Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów)


My ze swojej strony gratulujemy zdobywcom nagród i wyróżnień oraz życzymy młodym artystom dalszych sukcesów.

Print Friendly, PDF & Email