Kompetencje Medialne 📁

 

Kompetencje Medialne

„Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”(zrzut ekranu z zajęć online, w tle biblioteka i prezentacja)


19 maja 2021 Biblioteka Publiczna Gminy Zamość  z/s w Mokrem oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zakończyła  realizację projektu pt. „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”. Celem projektu było: podniesienie kompetencji i  kwalifikacji cyfrowych pracowników biblioteki oraz młodzieży poprzez organizację atrakcyjnych i  perspektywicznych zajęć oraz dostępu do materiałów edukacyjnych.

Projekt przebiegał dwuetapowo w pierwszej części pracownik biblioteki wziął udział w czterodniowym szkoleniu online pt. „Kompetencje Medialne” za pomocą narzędzia Teams.  Przygotowano deklaracje udziału w projekcie, oświadczenia, zgody uczestników oraz harmonogram zajęć.

Drugi etap projektu ph. „Kompetencje Medialne” obejmował bezpłatne zajęcia dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Zajęcia przeprowadzone były w formie online za pomocą narzędzia Teams przez Elżbietę Stankiewicz i trenera Panią Martę Miechowicz. Odbyło się dziesięć spotkań po trzy godziny lekcyjne w trakcie których uczestnicy: Aleksandra Momot, Alicja Janiga, Anastazja Stankiewicz, Dawid Bekier, Kacper Stąsiek,  Klaudia Roch oraz Nikola Bondar, poznali cyfrowe narzędzia przydatne w szkole. Dowiedzieli się, jak tworzyć prezentacje i strony internetowe, jak posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Poznali zawiłości netykiety, a także sposoby na prezentowanie się w sieci. Nauczyli się rozpoznawać nieprawdziwe treści i jak bezpiecznie korzystać z portali internetowych. A co najważniejsze, dowiedzieli się w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze.

Podsumowanie i zakończenie projektu odbyło się w takcie uroczystości Jubileuszu Bibliotek Gminy Zamość 16 czerwca 2021 roku. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną młodzież nie mogła w nim uczestniczyć. W związku z tym Pani Dyrektor Jolanta Adamczuk odebrała dla swoich uczniów, certyfikaty ukończenia szkolenia z „Kompetencji Medialnych”. Udział biblioteki w projekcie zaowocował otrzymaniem sprzętu elektronicznego w postaci: czterech laptopów i dwóch tabletów firmy Lenovo o wartości 11 tys. zł.

  Projekt „Kompetencje Medialne” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Elżbieta Stankiewicz – Dyrektor BPGZ w Mokrem


logo-siec na kulturę

 

Print Friendly, PDF & Email