100 lat polskiego złotego

20.11.2019 r.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie prasowo -czytelniczym

„Historia monetami i banknotami pisana – 100 lat polskiego złotego”


20.11.2019 r. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie prasowo -czytelniczym „Historia monetami i banknotami pisana – 100 lat polskiego złotego”. Na zdjęciu laureaci konkursu trzymają dyplomy. Na zdjęciu grupowym obecna również Dyrektor Biblioteki - Elżbieta Stankiewicz.


Z początkiem października 2019 roku, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem ogłosiła konkurs prasowo – czytelniczy, pt. „HISTORIA MONETAMI I BANKNOTAMI PISANA – 100 LAT POLSKIEGO ZŁOTEGO”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zamość, Pan Ryszard Gliwiński; zaś tegoroczne nagrody zostały między innymi ufundowane przez Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie. Wybór tematyki konkursu związany był ściśle z przypadającą na obecny rok setną rocznicę polskiej waluty. Dokładnie 100 lat temu Sejm Ustawodawczy, rozporządzeniem w sprawie nazwy monety polskiej z dnia 28 lutego 2019 roku, ustanowił obowiązującą walutę, której nadał nazwę „złoty”, a ta rozwijała się wraz z kształtowaniem się państwa polskiego dzieląc jego zmienne koleje losu. Dla uhonorowania tego pamiętnego wydarzenia, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość dołączyła do ogólnopolskiej inicjatywy, kierując tematykę tegorocznego konkursu prasowo-czytelniczego właśnie w kierunku „historii polskiej jednostki monetarnej”. W kuponie konkursowym znalazły się pytania: dotyczące historii „polskiego złotego”, nawiązujące do ciekawostek z zakresu numizmatów kolekcjonerskich oraz będące formą zagadek literackich. Klucz do odpowiedzi stanowiły materiały i linki podane na stronie organizatora konkursu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą historyczną, umiejętnością korzystania z Internetu oraz czytania ze zrozumieniem w oparciu o udostępniony materiał edukacyjny. Na konkurs wpłynęło blisko 100 kuponów (dokładnie 94). Biblioteka przyznała 30 nagród w dwóch kategoriach wiekowych: „dzieci i młodzież” oraz „osoby dorosłe”.

20 listopada br. w siedzibie BPGZ w Mokrem, o godz. 10.00 miało miejsce oficjalne wręczenie nagród. Zwycięzcy, z rąk Dyrektor Biblioteki Pani Elżbiety Stankiewicz, Dyrektor Okręgowego Oddziału NBP w Lublinie Pani Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej oraz Sołtysa Sołectwa Mokre Pana Grzegorza Antoniuka, otrzymali nagrody książkowe, certyfikaty przygotowane przez NBP Lublin, pamiątkowe dyplomy oraz upominek w formie porcelanowego słonika (który mamy nadzieję wszystkim laureatom przyniesie szczęście nie tylko w pieniądzach, ale wbrew obiegowemu powiedzeniu również w miłości).

W programie uroczystości znalazły się zapowiadane na tę okoliczność:

– wykład „Dzieje Złotego” – historię zapisaną w banknotach i monetach opowiedziała Dyrektor Oddziału Okręgowego w Lublinie, Pani Ilona Skibińska-Fabrowska;

– warsztaty z Narodowym Bankiem Polskim dla Szkoły Podstawowej w Lipsku – szkoły, która do konkursu prasowo-czytelniczego „Historia monetami i banknotami pisana – 100 lat polskiego złotego”, zgłosiła największą liczbę uczestników ze 100% punktacją! Gratulujemy! Warsztaty poprowadził Pan Marek Momot, Główny Specjalista NBP Lublin. W ramach zajęć uczestnicy zyskali nie tylko wiedzę historyczną, ale również cenne umiejętności praktyczne (chociażby rozpoznawania banknotów dotykiem czy odróżniania fałszywek);

– uroczystości towarzyszyła wystawa, pt. „Dzieje złotego”, zaprojektowana przez Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzpka (stanowiąca swoisty przegląd najważniejszych wydarzeń historycznych, mających miejsce zarówno w świecie, jak i w Polsce, a które wpływały na zmienne losy polskiej waluty).

Niespodzianką okazał się interaktywny quiz „Dzieje złotego_Mokre 20 listopada 2019” – stworzony przez NBP Oddział w Lublinie specjalnie dla uczestników konkursu. W oparciu o nowoczesne narzędzie jakim jest aplikacja „Kahoot!”, bazująca na urządzeniach mobilnych, laureaci w dość szybkiej i wygodnej formie po raz kolejny udowodnili, że ich wiedza w zakresie „HISTORII POLSKIEGO ZŁOTEGO” jest na bardzo dobrym poziomie. Troje uczestników „live game” otrzymało dodatkowe nagrody za prawidłowe rozwiązanie testu oraz refleks (w grze liczy się nie tylko bezbłędne podanie odpowiedzi, ale również czas ich zaznaczenia). Gratulujemy!

Na zakończenie relacji dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w tegorocznym konkursie prasowo-czytelniczym oraz serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą bibliotekę!

(bibliotekarz Anna Dubel)

Print Friendly, PDF & Email