cd. Wyjazd studyjny bibliotekarzy i partnerów projektu

Mokre – Warszawa – Sompolno – Gniezno – Poznań – Kórnik

W dniach 29 – 31 października 2023 roku został zrealizowany wyjazd studyjny w ramach projektu Biblioteka Blisko Ciebie, który Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem realizuje w ramach Kierunku interwencji 4.1. Blisko |Lokalność |Inicjatywy |Społeczność |Kooperacja |Oddolność będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem konkursu dotacyjnego BLISKO jest Narodowe Centrum Kultury.

31 października we wtorek udaliśmy się do Biblioteki Raczyńskich, ważnej placówki Polskiej Akademii Nauk. Oddana do użytku publicznego w 1829 roku biblioteka, zgodnie z życzeniem fundatora Edwarda Raczyńskiego, miała udostępniać zbiory, wszystkim mieszkańcom miasta bez względu na pochodzenie. Obecnie jest ona najstarszą i jedną z największych bibliotek publicznych w kraju. Jej zbiory sięgają ok. 2 miliony pozycji, z czego ok. 200 tysięcy to starodruki. Świeżo odremontowany Pałac rodziny Raczyńskich robi imponujące wrażenie, pod względem nowoczesnego wyposażenia, dekoracji, pieczołowicie odrestaurowanych wnętrz oraz przestrzeni. Jest to przykład doskonałego połączenia tradycji z nowoczesnością i chodzi tutaj zarówno o architekturę, jak i samo bibliotekarstwo. Do zabytkowego obiektu dobudowano nowoczesne skrzydło, scalone szklanymi łącznikami, a do futurystycznych przestrzeni włączono stare szafy katalogowe, zabytkowe meble, pamiątki rodowe Raczyńskich. Nawiązane tu zostały również mniej oficjalne, ale bardzo cenne dla nas, kontakty merytoryczne na płaszczyźnie bibliotekarskiej. O godzinie 12 w południe pożegnały nas, na poznańskiej starówce, trykające się koziołki i wyruszyliśmy do Zamku w Kórniku, związanego z rodami Działyńskich i Zamoyskich.

Korzystając z ciepłej jesiennej aury, pobyt w Kórniku rozpoczęliśmy od ogrodów zamkowych – ARBORETUM. Jest to najstarsza i jedna z najbogatszych kolekcji roślin drzewiastych, której historia sięga 1826 roku, kiedy to Tytus Działyński rozpoczął przebudowę ogrodów zamkowych. Prace te kontynuował jego syn Jan Działyński, a ostatni właściciel Władysław Zamojski, zamek wraz z ogrodem oddał narodowi polskiemu. Obecnie pełni on funkcje naukowe i edukacyjne. Niesamowity, wręcz zaskakujący kompleks różnorodnych, mało spotykanych, egzotycznych drzew i krzewów, jesienią robi ogromne wrażenie, poprzez kolorowe liście odbijające przymglone światło. Muzeum Zamek w Kórniku okazało się wspaniałą rezydencją z XIX w., skoligaconych polskich rodów. Fundatorami byli Tytus i Celestyna Działyńscy, po których majątek przejął syn Jan, a następnie w obecnym kształcie pozostawili: Jadwiga z Działyńskich Zamojska siostra Jana, jej syn Władysław i córka Maria. W muzeum zgromadzono wiele pięknych pamiątek historycznych i patriotycznych po znamienitych postaciach, jego mieszkańcach, jest świadectwem wzorowej postawy i przykładem pracy dla ojczyzny.

Niestety nie udało się bibliotekarzom zwiedzić magazynów kórnickich starodruków, ale część kolekcji, bezcennych woluminów była prezentowana w gablotach wystawienniczych.

Pełni wrażeń z wyjazdu studyjnego, zainspirowani i zmotywowani do działań w dalszej pracy bibliotekarskiej, wróciliśmy do Zamościa. Może chociaż część pozyskanej w ten sposób wiedzy oraz nasuwających się pomysłów, uda się przenieść na nasze podwórko.

Agnieszka Szewczuk i Elżbieta Stankiewicz

Print Friendly, PDF & Email