Biblioteka BLISKO CIEBIE! Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem. Zapraszamy! 📖

 

📖 Biblioteka BLISKO CIEBIE! 📚

Warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem

dla szkół Gminy Zamość. Zapraszamy!


Biblioteka Blisko Ciebie (warsztaty literackie ze Zbigniewem Masternakiem) plakat, zaproszeniaW ramach projektu „BIBLIOTEKA BLISKO Ciebie!📖, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem zaprasza szkoły z terenów Gminy Zamość do udziału w cyklu warsztatów literackich, które poprowadzi Pan Zbigniew Masternak (polski prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportażysta). Warsztaty odbędą się w dniach 30-31 maja oraz 1 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 84 616 65 64.


 

Biblioteka BLISKO CIEBIE! Nasza biblioteka uzyskała dotację na realizację dwuletnich działań w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Organizatorem konkursu dotacyjnego BLISKO jest Narodowe Centrum Kultury. Koordynatorką BLISKO w naszej bibliotece jest Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stankiewicz (tel. kontaktowy 84 616 65 64, e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl)

         plakat oprac. AD
  

Biblioteka Blisko Ciebie (loga partenrów projektu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Biblioteka Narodowa; Instytut Książki; Narodowe Centrum Kultury)

 

 

Print Friendly, PDF & Email