Wiary na każdą chwilę dnia!

Kartka z życzeniami - Święta Wielkiej Nocy, przygotowana przez BPGZ w Mokrem.


Aby Święta Wielkiej Nocy

– były czasem duchowego wzbogacenia,

aby niosły radość  i pokój.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Państwa nadzieją,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli  z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wiary na każdą chwilę dnia
życzą pracownicy Biblioteki
Publicznej Gminy Zamość

Print Friendly, PDF & Email