Spotkanie dla dzieci z Honorowymi Dawcami Krwi🌞
  Wakacje z Biblioteką Spotkanie dla dzieci z Honorowymi Dawcami Krwi 12 sierpnia 2021 „. Hasłem „Twoja krew, moje życie” rozpoczęło się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców działającego przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Panią dr Anną Mika kierownika RCKiK, czyli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział terenowy w Zamościu. …