Dziękujemy Pani Tereso!
9 listopada 2017 r., w związku z przejściem na emeryturę, pożegnaliśmy Panią Teresę Welcz.  Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński wraz z Dyrektor Biblioteki Elżbietą Stankiewicz i pracownikami podziękowali pani za długoletnią i sumienną pracę, wręczyli upominki i kwiaty oraz życzyli długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i w spokoju.