Przedszkolaczki w bibliotece …
LEKCJA BIBLIOTECZNA  PRZEDSZKOLAKÓW W FILII BIBLIOTECZNEJ  W LIPSKU Dnia 12.05.2017 bibliotekę odwiedziły przedszkolaki ze SP w Lipsku wraz z paniami wychowawczyniami Iwoną Kawalec i Katarzyną Mołdoch z okazji obchodzonego Tygodnia Bibliotek. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z ciekawym  miejscem jakim jest biblioteka. Dla niektórych dzieci była, to pierwsza wizyta …
LEKCJA BIBLIOTECZNA
14 marca 2017 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość odbyła się lekcja biblioteczna z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, pt. „Katalogi źródłem informacji o zbiorach”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Mokrem pod opieką nauczyciela języka polskiego Pani Jadwigi Konopki (uczestników przywitała Dyrektor Elżbieta …
Lekcja biblioteczna
28.09.2016 r. Lekcja biblioteczna – zapoznanie z platformami książek elektronicznych: IBUK Libra oraz KULTURA NA WIDOKU (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne, pogadanka).