Kompetencje Medialne 📁
  Kompetencje Medialne 19 maja 2021 Biblioteka Publiczna Gminy Zamość  z/s w Mokrem oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zakończyła  realizację projektu pt. „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”. Celem projektu było: podniesienie kompetencji i  kwalifikacji cyfrowych pracowników biblioteki oraz młodzieży poprzez organizację atrakcyjnych i  perspektywicznych zajęć oraz dostępu …