ACADEMICA
  A C A D E M I C A Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica – Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem dołączyła do systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica – to bezpłatna wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. …